آدرس اینترنتی:
http://www.tourangasht.ir 
تلگرام: @tourangasht 
اینستاگرام:@tourangasht 
ایمیل:tourangasht@gmail.com

آدرس پستی :  استان سمنان، شهر بیارجمند، روستای هدف گردشگری قلعه بالا 
شماره تلفن :  09123735794 -09120816861-09330770272 -02332672625

مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای کیقبادی