روز 1

حرکت از تهران ساعت 10 شب به سمت شاهرود و پارک ملی توران

روز 2

رسیدن به روستای قلعه بالا، صرف صبحانه و حرکت به سمت منطقه توران، بازدید از سایت تحقیقاتی یوزپلنگ و مشاهده یوزپلنگ در فنس، بازدید از سایت تحقیقاتی گورخر، پیاده روی در محدوده ماجراد از بهترین زیستگاه های حیات وحش منطقه، بازدید از چشمه کویری ماجراد، بازگشت به محل اقامت و صرف نهار،استراحت و گشت زنی در روستا و صرف شام

روز 3

گشت در روستای تاریخی و پلکانی قلعه بالا و روستاهای مجاور، بازدید از کارگاه سنتی تانه بافی روستا، خرید صنایع دستی و محصولات باغی ارگانیک روستا، صرف نهار، حرکت به سمت تهران